slika novina

Lisa Zdravlje

Broj 16

16. Dec 2013.

Lisa zdravlje je specijalno izdanje magazina Lisa. Svaki broj posvećen je jednoj posebnoj temi iz oblasti zdravlja koja je obrađena na sveobuhvatan način. Izdanje nudi prikaz tradicionalnih i modernih metoda lečenja, kao i prevenciju konkretnog zdravstvenog problema.