slika novina

Ljubavni vikend roman VI

Broj 823

18. Feb 2022.

Ljubavni vikend roman - VANREDNI BROJ - edicija koja izlazi dva puta mesečno. Na 68 strana, sem teksta ljubavnog romana, pojavljuje se i horoskop. Izlazi od 1977. godine.