slika novina

RYL e-magazine

Broj 43

5. Oct 2018.

Refresh your life / RYL je regionalni online mindstyle & lifestyle magazin namenjen čitalačkoj publici koja je na putu ličnog rasta i razvoja. RYL koncept je usmeren ka osvešćivanju, osnaživanju i osveženju pojedinca koji traga za novim saznanjima na polju personalnog razvoja. Dizanje svesti o ličnoj važnosti čoveka u društvu, partnerskim odnosima naša je misija. www.ryl.rs. Magazin izlazi svakog 5. u mesecu.

Čitaj sve bez limita