slika novina

Satirične vertikale

Broj 3

1. Jul 2018.

SATIRIČNE VERTIKALE-regionalni časopis za humor i satiru. Glavni i odgovrni urednik Deana Sailović. Urednici regiona: Jovo Nikolić-BIH, Mile Đorđijoski - Makedonija, Vladislav Vlahović - Crna Gora i Jandre Drmić - Hrvatska. Časopis objavljuje autore iz celog regiona i rukovodi se isključivo kvalitetom. Trudimo se da damo prostor i satiričarima na početku karijere, kao i već afirmisanim autorima. Određeni prostor je namenjen i za karikaturu.