slika novina

Čelinačke novine

Broj 203

24. Sep 2016.

Čelinacke novine su mjesečna revija posvećena opštini Čelinac (RS, BiH) i Čelinčanima u zavičaju i iseljeništvu. Ljudi, predjeli, običaji i sve društvene oblasti, teme su koje preovladavaju na stranicama ovog lista koji izlazi od početka 2000. godine.