slika novina

Revija Kolubara, Valjevo

Broj 245

2. Sep 2014.

Revija Kolubara je mesečnik, izlazi u Valjevu svakog 1. u mesecu. Prevashodno je namenjen Valjevcima, odnosno čitaocima u šest opština Kolubarskog okruga, kao i dijaspori. Tematski sveobuhvatan, piše o savremenim pojavama i zbivanjima u svim vidovima života i rada područja, ali se bavi i prošlošću Valjeva i Valjevskog kraja, kao i budućnošću.