slika novina

Predator

Broj 23

15. May 2014.

Magazin Kurir Predator je izdanje namenjeno ljubiteljima lova kinologije i prirode uopšte. Izlazi svakog 15. u mesecu i nalazi se u slobodnoj prodaji. Cilj nam je podizanje lovne i kinološke kulture, kroz stručne tekstove i obradu popularnih tema iz ovih oblasti. Čitaoci priloge Predatora takođe mogu čitati svakog petka na 31. strani u dnevnom Kuriru.