slika novina

Vino

Broj 35

1. May 2013.

Časopis VINO je specijalizovana publikacija za vinarstvo, vinogradarstvo, kulturu jela i pića. Izlazi tromesečno i nalazi se u slobodnoj prodaji. Cilj nam je podizanje vinske kulture kroz stručne tekstove kao i kroz razradu popularnih tema iz sveta vina.