slika novina

Timočki borac

Broj 16

1. Apr 2014.

Timočki borac, povremene novine boračkih organizacija osam opština Timočke krajine, izlazi u 2.000 primeraka. Sadržaj čine aktuelni događaji u boračkim organizacijama, polemike, rubrike o negovanju revolucionarnih tradicija, feljtonska građa, dokumenti, reportaže o borcima i potomcima svih oslobodilačkih ratova.