Način plaćanja

  Novine.plus platforma je za čitanje novina, magazina i knjiga u elektronskom formatu (Novine.plus sadržaj).

  Novine.plus pruža servis članarine u vidu mesečne i godišnje pretplate koja svojim pretplatnicima omogućava neograničen pristup sadržaju na Novine.plus platformi.
  Korisnik sa aktivnom članarinom u mogućnosti je neograničenog čitanja e-novina i e-magazina preko Novine.plus sajta i Novine.plus aplikacije za iOS i Android.
  Korisnik koji sa aktivnom članarinom u mogućnosti je neograničenog čitanja e-knjiga preko Novine.plus aplikacije za iOS i Android.

  Registracija, plaćanje, aktivacija i deaktivacija paketa vrši se na strani moj.nettvplus.com.

  Novine.plus ne dobija informacije o registrovanim korisnicima niti vrši uslugu naplate.

 1. Članarina

  Članarina za Novine.plus aktivira se na stranici moj.nettvplus.com. Na istoj stranici vrši se i deaktvivacija.

  Vaša Novine.plus članarina trajaće dok ne prekinete pretplatu. Da biste koristili Novine.plus servis potrebno je da imate internet konekciju I uređaj koji podržava Novine.plus platformu.

  1. Paket “mesec za mesec”

   Paket “mesec za mesec” aktivira se na stranici moj.nettvplus.com. Ova članarina se obnavlja mecečno. Korisnicima će se nakon mesec dana obnoviti pretpalta u slučaju da postoji dovljno novca na računu. U slučaju da nema dovoljno novca, pretplata se neće obnoviti.

  2. Paket “12 meseci”

   Ovaj paket se aktivira u NetTV Plus ekspozriturama. On može da se kupi preko platne kartice i preko računa. Korisnik kada plati paket, dobija 12 meseci pristup servisu.

 2. Naplata i prekid članarine

  Korisnik ima aktivnu članarinu za korišćenje Novine.plus servisa sve dok se članarina ne prekine. Članarina za korišćenje Novine.plus servisa naplaćuje se na portalu moj.nettvplus.com/sredstva-placanja/ mesečno preko izabranog načina plaćanja. Naplata se vrši automatski datuma iskazanog na stranici “Moj Nalog”. Godišnja članarina prodaje se preko naših ekspozitura.

  Ukoliko Vaš način plaćanja iz nekog razloga ne podržava pokušanu naplatu Vaša članarina automatski biva prekinuta.

  O uspešnim i neuspešnim naplatama korisnik je obavešten preko stranice Moj Nalog.

  O prekidu članarine usled neuspešne naplate korisnik biva obavešten preko stranice Moj Nalog. Ponovnim pristupom na stranicu Moj Nalog korisniku će biti ponuđena “Aktiviraj” opcija. Korisniku članarina ostaje prekinuta sve dok sam ne pokrene proces aktivacije ažuriranjem podataka o načinu plaćanja.

  1. Ažuriranje podataka o načinu plaćanja

   Na stranici moj.nettvplus.com korisnik može da izmeni podatke o izabranom načinu plaćanja.

  2. Prekid članarine

   U bilo kom trenutku možete da prekinete članarinu na stranici moj.nettvplus.com “Deaktiviraj”. Nastavićete da imate neograničen pristup Novine.plus sadržaju sve do isteka prethodno plaćenog perioda. Period trajanja članarine iskazan je u podacima na stranici “Moj Nalog” ili moj.nettvplus.com.

   Nakon prekida članarine korisniku se obustavlja mesečna naplata.

   Korisnik može u bilo kom trenutku da ponovo obnovi svoju članarinu opcijom “Aktiviraj” na strani moj.nettvplus.com čime mu se automatski naplaćuje članarina za narednih mesec i nakon koje se mesečno plaćanje nastavlja.

  3. Novine.plus zadržava prava na izmenu cene mesečne i godišnje članarine o čemu je dužna da svoje korisnike blagovremeno obavesti.
 3. Sigurnost podataka

  Sigurnost podataka garantuje NetTV.plus. Više o politici privatnosti pročitajte na moj.nettvplus.com

  Bezbednost online plaćanja garantuje FirstData, više informacija na stranici moj.nettvplus.com klikom na link bezbednost online plaćanja.