slika knjiga

Tinja Kalaz

Autor: Petar Milošević

Godina izdanja: 2013

Broj strana u štampanom izdanju: 293

Pismo: Latinica

ISBN: 978-86-6053-123-2

Izdavač: Agora

Priča o najsevernijim Srbima, onima koji su živeli i još uvek žive u okolini Sentandreje u Mađarskoj, može se videti i kao prepoznavanje tačke u kojoj se spajaju emocija Koštane Bore Stankovića i muzička fraza Džimija Hendriksa. Neobičan put Mitketovih dukata od Vranja na jugu, pa do Pečuja i Kalaza na severu, u ovom kaleidoskopskom romanu, ispripovedan je kao niz paralelnih istorija. Različita obličja u kojima se Stankovićeva Koštana javlja među kalaškim Srbima, otkivaju se kroz romanesknu potragu za svemoćnom formulom muzičke fraze «Lerjano, prejano», za misterijom stihova koji trepere u obzorju maternjeg jezika, na koncu, za rasutom, neuhatljivom i nesposnatljivom emocijom ljubavi.. 

Okosnicu romana «Tinja Kalaz» čini priča o presađivanju Stankovićeve Koštane u Kalaz, gde živi junakova kuzina koja je u mladosti igrala tu ulogu u jednoj školskoj predstavi. Sada se oživljavaju uspomene i sprema se nova verzija. Junak odlazi u Vranje u potrazi za tragovima prave Koštane, to jest Malike Eminović, po kojoj je Stanković formirao lik svoje drame. U međuvremenu se i u Kalazu odigravaju paralelni događaji, te se ista radnja razvija na četiri nivoa, a oko njih autor razvija panoramu svog rodnog sela, oživljava i izmišlja likove i događaje iz prošlosti Kalaza. Vraća se do prve polovine 20. veka, dokle dopire sećanje najstarije generacije u selu. Iza toga se pak otvaraju dimenzije ranijih epoha, pa traganje doseže u najdalje slojeve mita i legende. Pred čitaocem se ređaju različite fascinacije, fleš-bekovi, porodične i mesne istorije, a bliža i dalja prošlost Kalaza sagledana je i u stvarnim i u fantastičnim dimenzijama, predočena, dakle, sredstvima realističkog i dokumentarnog, odnosno nadrealističkog i humorističkog pripovedanja.

Petar Milošević jeste najznačajniji srpski pisac iz takozvane «stare dijaspore», odnosno Srba koji autohtono žive u Mađarskoj. Brojna prozna i kritičko esejistička dela, a pre svega romani «London,Pomaz» i «Mi že sentandrejci», učinilu su ga piscem prepoznatljivog stila na srpskoj književnoj sceni. TINJA KALAZ je savremeni roman u čijem središtu je priča o jednom pozorišnom poduhvatu koji stvara imaginarnu vezu između Kalaza i Vranja, a tokom radnje oživljava se bliža i dalja prošlost autorovog rodnog mesta (Kalaz je srpsko naselje na domaku Sentandreje) u stvarnim i fantastičnim dimenzijama, predočenim sredstvima realističkog i dokumentarnog odnosno nadrealističkog i humorističkog pripovedanja. Autor govori o svom rodnom selu, Kalazu, kraj Sentandreje. Okosnicu čini priča o presađivanju Stankovićeve Koštane u Kalaz, gde živi junakova kuzina koja je u mladosti igrala tu ulogu u jednoj školskoj predstavi. Sada se oživljavaju uspomene i sprema se nova verzija. Junak odlazi u Vranje u potrazi za tragovima prave Koštane, to jest Malike Eminović, po kojoj je Stanković formirao lik svoje drame. U međuvremenu se i u Kalazu odigravaju paralelni događaji, te se ista radnja razvija na četiri nivoa, a oko njih autor razvija panoramu svog rodnog sela, oživljava i izmišlja likove i događaje iz prošlosti Kalaza. Vraća se do prve polovine. veka, dokle dopire sećanje najstarije generacije u selu. Iza toga se pak otvaraju dimenzije ranijih epoha, pa traganje doseže u najdalje slojeve mita i legende. Pored dvosmerne fabule na relaciji Kalaz–Vranje, roman ima i novelističku i dnevničku razinu, pa i nekih žanrovski nedefinisanih fragmenata (čitulje, filmski scenario i slično).

Petar Milošević jeste najznačajniji srpski pisac iz takozvane «stare dijaspore», odnosno Srba koji autohtono žive u Mađarskoj. Brojna prozna i kritičko esejistička dela, a pre svega romani «London,Pomaz» i «Mi že sentandrejci», učinilu su ga piscem prepoznatljivog stila na srpskoj književnoj sceni. Roman TINJA KALAZ spada u ona dela koje poslednjih godina stižu iz srpske dijaspore, bogateći naše, kako leksičke, tako i spoznajno-doživljajne mogućnosti, s obzirom da ovdašnji čitalac, kroz ovaj roman, na određen način, interiorizuje perspektivu koju mu nudi relevantan književni tekst čija je tačka posmatranja fenomena i događanja, u svom najpredmetnijem smislu, izmeštena van matice zemlje. Pripovedač pripada našem jeziku, a istovremeno, autentično nas posmatra sa strane, takoreći spolja. Dakle, brojni su književni kvaliteti koji preporučuju ovu knjigu da se nađe pred našim čitaocima.

Vidi sve

Čitaj sve bez limita

Preuzmite aplikaciju NA VAŠ TELEFON ILI TABLET i ulogujte se koristeći Vaše korisničke podatke.